Tak for din reservation hos GreyBox

For en god ordens skyld skal vi oplyse, at dit boxrum IKKE ER ENDELIGT BOOKET, før du har underskrevet en lejekontrakt og betalt første måneds leje.

KONTAKT os på tlf.nr. 41 200 200 for at aftale et møde, hvor vi kan lave lejekontrakten til dig, og du kan få udleveret nøglebrikken